Geschiedenis

K.N.K.F. - Sectie Powerliften

In 2012 is de Nederlandse Powerlifting Bond (NPB) onder de koepelorganisatie Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond (KNKF) verder gegaan als sectie. Dit om de continuïteit van onze samenwerking met het NOC*NSF en de Dopingautoriteit voort te zetten. De K.N.K.F. noemt zich ook wel KrachtsportNL.